Publications 2011

 1. R. Berndsen, M. Pen, L. van Rens, A. Lambrechtse, I. Witte, P. van den Besselaar, Evaluatie Centraal Bureau voor de Statistiek, 2004-2009. Utrecht, Berenschot, 4 november 2011.
 2. Katy Börner, Andrea Scharnhorst, Wolfgang Glänzel, Peter van den Besselaar (eds), Modeling science. Special issue of Scientometrics (2011)
 3. Antoine Schoen, Jean‐Philippe Cointet, Lionel Villard, Peter van den Besselaar, Networks Dynamics among co‐active researchers, Proceedings ENID/STI Conference, Rome (2011)
 4. Stefan de Jong, Pleun van Arensbergen, Floortje Daemen, Barend van der Meulen & Peter van den Besselaar: Evaluating research in its context: an approach and two cases. Research Evaluation 20 (2011) March
 5. Peter van den Besselaar, Een kwantitatieve analyse van de besluitvorming over aanvragen in de Vernieuwingsimpuls 2009 – Rapport aan NWO. Amsterdam 2011.
 6. Peter van den Besselaar & Edwin Horlings, Focus en massa in het wetenschappelijk onderzoek. de Nederlandse onderzoeksportfolio in internationaal perspectief. Den Haag, Rathenau Instituut, 2011
 7. Daphne Duin, Peter van den Besselaar, Studying the effects of virtual biodiversity research infrastructures, Zookeys 150 (2011) 193-211
 8. Thomas Gurney, Edwin Horlings, Peter van den Besselaar, Author Disambiguation Using Multi-Aspect Similarity Indicators. In: E. Noyons, Proceedings 15th ISSI Conference, 2011. Durban ZA
 9. Femke Merkx, Tjerk Wardenaar, Dennis Roks, Peter van den Besselaar, Edwin Horlings, Barend van der Meulen, Maatschappelijke Impact van Klimaatprogramma’s. Rathenau Instituut 2011
 10. Peter van den Besselaar & Marielle van der Zouwen, Waternetwerken aan het werk. In: Water, crisis of nieuwe economie? Delft: TUD, 2011
 11. Marielle van der Zouwen, Pieter Heringa, Bei Wen, Edwin Horlings, Wim van Vierssen, Peter van den Besselaar, Waternetwerken aan het werk. In: Wetenschappelijk Tijdschrift Afvalwater 12 (2011) 1.